Strona główna
  podstawowe zasady prawa administracyjnego

blog2

Temat: Sylabus przedmiotu do dr Bała Paweł!!!( Administracja.....)
...egzamin pisemny obejmujący materiał omówiony na ćwiczeniach i wykładach 6. PROGRAM TEMATYCZNY (proszę wyodrębnić zagadnienia) Wykłady: 1. Administracja i prawo administracyjne - określenie cech administracji - stosunek administracyjnoprawny - podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym /kontrola, nadzór, koordynacja, hierarchiczne podporządkowanie, centralizacja, decentralizacja/ - podstawowe zasady prawa administracyjnego - źródła prawa administracyjnego - ustrojowe, materialne i formalne prawo administracyjne 2. Prawne formy działania administracji - klasyfikacja form działania administracji - akt normatywny - akt administracyjny - inne formy działania 3. Organy administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa - Prezydent RP - Rada Ministrów, Prezes RM, ministrowie, inne...
Źródło: bezpieczenstwonarodowe.fora.pl/a/a,196.html
 Podobne
 : blog2
 : podstawy programowe z matematyki dla gimnazjum
 : Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw
 : podstawa programowa z języka polskiego
 : profilaktyka w szkole podstawowej
 : Absolwenci Szkoły Podstawowej
 : Podstawy zarządzania nieruchomością
 : podstawa programowa dla przedszkoli
 : Podstawy prawne ubezpieczeń
 : Podstawy zarządzania organizacjami
 : Podstawa programowa - Religia boże narodzenie obrazki
wymiary ceownika
lodówka amica acz3105p forum

 . : : .
Copyright (c) 2008 blog2 | Designed by Elegant WPT