Strona główna
  Dziennik Ustaw 1999

blog2

Temat: dla EMERYTÓW Z PRZED 1999r.
...do cywila po 1 stycznia 1999 roku pozostawiono w starej ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym zmieniając im tylko zasady waloryzacji (art 159). =================== Te ustalenia są podstawą działania WBE, żadne wnioski i użalanie się nic tu nie pomogą, takie są realia. Sam osobiście ćwiczyłem to zagadnienie w 2000 roku, poległem w sądzie apelacyjnym po wyjaśnieniach Sądu Najwyższego! Odsyłam również wszystkich do dokładnego przeczytania: Dziennik Ustaw 1999 nr 106 poz. 1215 WYROKU z dnia 20 grudnia 1999 r. Sygn. K. 4/99 Trybunał Konstytucyjny "...o r z e k a: 1. Art. 159 pkt 1 i art. 160 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, zm.: z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801, Nr 72, poz. 802) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; ..." [czyli zmiana zasad waloryzacji emerytur...
Źródło: nesti.net/3kop/viewtopic.php?t=59
 Podobne
 : blog2
 : dziennikarz motoryzacyjny Maciej zietarski
 : Dziennik Urzędowy MON Nr 3
 : Dziennik Urzędowy Komendy Głównej
 : Dziennik Urzędowy Ministra Pracy
 : Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa
 : Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
 : Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Finansów
 : Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko
 : Dziennik Polska Europa Âświat
 : Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa na weekend 34
opaski metalowe

en pl bilogia chemia chyba po raz ostatni
 . : : .
Copyright (c) 2008 blog2 | Designed by Elegant WPT