Strona główna
  Dzienniki Urzędowe UE

blog2

Temat: Malta 2009 - ??? 45 rocznica Konstytucji.
...może a kto nie może w danym roku wyemitować monetę okolicznościową. Ich emisja , a właściwie nakłady, muszą się mieścić w limitach określonych przez KE. Teraz, jeśli bank centralny podejmie decyzje o emisji monety okolicznościowej musi o niej poinformować KE i ECB i przedstawić temat , wizerunek monety , planowany nakład oraz czas emisji. Jeśli wszystko jest zgodne z zaleceniami itd. informacje o danej emisji pojawiają się na stronie KE oraz w Dzienniku Urzędowym UE.
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=743Temat: Tramwaje w Chorzowie i na Śląsku
...będą musieli wziąć pod uwagę zużycie energii, emisje CO2 oraz lokalnych zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania. Te koszty będą musiały być kalkulowane zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Komisję Europejską. Stosowanie kryteriów środowiskowych przy zamawianiu/zakupie pojazdów będzie początkowo dobrowolne, a następnie - prawdopodobnie od lata 2010 r. - obowiązkowe (18 miesięcy + 20 dni od opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE) Seminarium zostanie zorganizowane w celu poinformowania członków UITP o końcowych wynikach unijnego procesu legislacyjnego oraz przekazania informacji dotyczących interpretowania kryteriów wymienionych w nowej dyrektywie. Dalsze informacje można znaleźć na stronach www.uitp.org/brussels2009 Źródło Dobrze, że u nas już teraz kzk promuje ekologiczne środki transportu...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=2354


Temat: Link do artykułu
Artykuł 3 rozporządzenia mówi,że wchodzi ono w życie dzień po opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE czyli dopiero jutro nie działa zatem wstecz,prawnicy mieli rację.
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4337


Temat: Koźmin Wlkp.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest niedostępna. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Publikacji w Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert.
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1876


Temat: Emisje monet 2 euro okolicznosciowych w 2008 roku.
...w którym to przypadku należy wydać państwa w czterech kolejnych latach na podobne do obrotu niektórych GedenkmĂźnzeausgabe wyrzeczenia i poza nią w kontekście wymagań uprzedniego powiadomienia Artykuł 3 b) wyjaśnij mu do przedłużenia limitu przeniesiony. ii) 5,0% w ogólnej liczbie 2-monet euro wydanych przez państwo aż do początku edycja wydania z poprzedniego roku commemorative monet będących w obiegu zostały wprowadzone. Dziennik Urzędowy UE nr L 264 z 15.10.2003, str. 38F Wezmy przyklad Malty. Naklad 2 euro w roku 2008 to 10 000 000 sztuk. Planowana emisja tegorocznej monety okolicznosciowej o nominale 2 euro nie moze byc wieksza niz 500 000 sztuk, oczywiscie na dzien dzisiejszy naklad okreslono na 200 000 sztuk co jest zgodne z zaleceniami ECB (patrz: Artykul 2, punkt: ii). Monako jest zlym przykladem. ECB nie podoba sie cena emisyjna monety okolicznosciowej,...
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=56


Temat: Link do artykułu
Szukajcie pod http://eur-lex.europa.eu/pl/ Dziennik Urzędowy UE, zakazu wciąż NIE MA.
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4226


Temat: Malta 2009 - ??? 45 rocznica Konstytucji.
Trochę zagalopowałeś się z tym planowaniem emisji. Jeśli wszystko jest zgodne z zaleceniami itd. informacje o danej emisji pojawiają się na stronie KE oraz w Dzienniku Urzędowym UE. Wszystko się zgadza - również to, że każdy kraj może wyemitować tylko jedna monetę okolicznościową (wyjatkiem są wspólne serie) w każdym roku. Ale wciąż pozostaje pytanie - skąd wieści o planowanej okolicznościówce Malty?
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=743


Temat: Re: kalorie
...powyższe wartości w większości przypadków jest wyższa od podanej w tabelach. Najlepiej pasują za to wskaźniki odpowiednio 4, 4 i 9. Nie mam pod ręką odpowiednich tabel, a w biochemii tego nie znalazłem. Może ktoś ma? Urzędnicy z UE już się tym zajęli DYREKTYWA RADY Nr 90/496/EEC z dnia 18 września 1990 w sprawie informacji o wartości odżywczej artykułów żywnościowych zamieszczanych na etykietach, Dziennik Urzędowy UE Nr L 276, z 6.10.1990 r., str. 40 - węglowodany (za wyjątkiem polioli) 4 kcal/g - 17 kJ/g - poliole (alkohole wielowodorotlenowe) 2,4 kcal/g - 10 kJ/g - białko 4 kcal/g - 17 kJ/g - tłuszcz 9 kcal/g - 37 kJ/g - alkohol (etanol) 7 kcal/g - 29 kJ/g - kwasy organiczne 3 kcal/g - 13 kJ/g -- Jazz ..
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=9093


Temat: PORZĄDEK PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ DR JUSTYŃSKA PAULINA
...w preambule - harmonizacja, korwengencja (upodobnienie) prawa w krajach członkowskich - techniczne (prawo celne) i adaptacyjne (nakazujące wspólna legislacje, no w sprawach rynku wewnętrznego - dyrektywy wewnętrzne – nie są one dyrektywami w rozumieniu 249, dyrektywy udzielane przez radę komisji – podobnie - adresat – beneficjent (państwo członkowskie) - do pełnego kręgu adresatów (ogólaszane SA w dzienniku urzędowym UE) wchodzą w Zycie w terminie wskazanym, jeśli termin nie jest wzkazany – 20 dzien od ogłoszenia w DzU UE - dyrektywy kierowane tylko do kilku panstw – SA notyfikowane (państwo jest zawiadamiane) Mechannim funkcjonowania - delegowane, wykonawcze, prawodawcze (parlament europejski i rada UE) - obowiązek jej terminowego urzeczywistnienia (transpozycji) – wybór srodkow i form...
Źródło: admtorun.fora.pl/a/a,488.html


Temat: Grecja 2010 - 2500. rocznica Bitwy pod Maratonem.
a jakies informacjie co do terminu? slyszeliscie cos? ECOFIN nie podaje terminu emisji, przybliżony termin publikowany jest w Dzienniku Urzędowym UE. Wiadomo, że emisja przewidziana jest na ten rok. Dokładny termin emisji muszą ustalić Grecy.
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=1190


Temat: Niepełnosprawni pasażerowie
Wczoraj (26.07) w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Rozporządzenie ustanawia zasady ochrony oraz zmierza do tego, aby osoby niepełnosprawne oraz osoby z ograniczoną zdolnością ruchową nie ponosiły żadnych opłat za udzieloną im...
Źródło: lotnictwo.fora.pl/a/a,3446.html


Temat: Mam problem z alimentami. Pomocy.....
...możliwości zobowiązanego. Wskazuje to kodeks pracy, regulujący możliwą wysokość do jakiej komornik może zająć wynagrodzenie na poczet alimentów. Artykuł 87 kodeksu pracy mówi, że zająć można do 3/5 zarobków oraz 100% środków przysługujących pracownikowi z funduszu nagrodowego. Co do wykonania wyroku, to obowiązuje konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Dziennik Urzędowy UE L 339 z 21.12.2007 roku. Mówi ona, iż orzeczenia wydane w jednym państwie związanym konwencją są uznawane w innych państwach związanych konwencją, bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania i bez możliwości kontroli merytorycznej.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=209


Temat: Nowe modernizacje naszych stopiątek w innych miastach
Na stronie TŚ pojawił sie przetarg na modernizację wagonów tramwajowych 105Na. A więc już nie będą je wykonywać samodzielnie w ZUR, tylko poprzez firmę zewnętrzną. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo ile, nie wiadomo jak, ponieważ specyfikacja w Internecie będzie udostępniona w terminie póżniejszym, wtedy kiedy będzie opublikowany ten przetarg w Dzienniku Urzędowym UE. Będzie lub jest on już dostępny poprzez e-mail lub listownie. Ale kilka rzeczy jednak już wiadomo. Wagony mają być zmodernizowane do 31 października 2007 wg harmonogramu w nieznanym jeszcze SIWZ-ie. Skoro jest coś takiego jak harmonogram to myślę, że co najmniej 10 wagonów będzie na pewno. Mogą do przetargu zgłaszać się firmy, które wykonały w ostatnich trzech latach 5 napraw głównych lub modenizacji...
Źródło: forum.tramwaje.slask.pl/viewtopic.php?t=227


Temat: Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008r.
...polskie, w której powszechnie stronę narodową monet euro tłumaczy się jako rewers narodowy, co oczywiście jest błędem, a stronę wspólną monet euro tłumaczy się jako awers, co też jest oczywistym błędem. Nie wiem z jakiego oryginalnego tekstu dokumentu/dokumentów, bo nie dotyczy to przecież tej jednej publikacji, korzystają polscy tłumacze, że ciągle ten błąd w tłumaczeniu jest powtarzany, a dzieje się tak od 2004 roku! Dziennik Urzędowy UE.
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=630


Temat: Możemy stracić setki milionów euro
...wydajemy unijne wsparcie na budowę dróg. Jest bardzo źle. Źle jest także z wydatkami na ochronę środowiska. Skutek? Przez niedbalstwo urzędników w najgorszym wypadku możemy stracić setki milionów euro - podała "Rzeczpospolita". Komisja przyjrzała się kilku inwestycjom transportowym współfinansowanym z pieniędzy unijnych. Najpoważniejszym błędem był brak publikacji ogłoszeń o przetargach na wybór wykonawców w Dzienniku Urzędowym UE. Tymczasem, zgodnie z obowiązującym w chwili ogłaszania tych przetargów prawem, przy tzw. dużych zamówieniach (o wartości wyższej niż 5 mln euro) - ogłoszenie musi znaleźć się w
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1404


Temat: Nowe rozporzędzenia EU w sprawie naśladownictw monet euro
Witanko W Dzienniku Urzędowym UE ukazały sie niedawno nowe regulacje na temat zwalczania fałszerstw i naśladownictw monet euro. Zawierają one m.in. nowe wytyczne i ograniczenia odnośnie wyglądu żetonów i innych wyrobów monetopodobnych: http://eur-lex.europa.eu/...SOM%3APL%3AHTML Jeden z ważniejszych cytatów: "Przepisy ochronne 1. Z zastrzeżeniem art. 3 i 4, produkcja i sprzedaż medali i żetonów oraz ich przywóz i...
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=619


Temat: Propozycja nowej Umowy Monetarnej Monako San Marino Watykan
Tekst nowego układu monetarnego między Watykanem a UE opublikowany dzisiaj w Dzienniku Urzędowym UE: UKŁAD MONETARNY pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim (2010/C 28/05) UNIA EUROPEJSKA, reprezentowana przez Komisję Europejską i Republikę Włoską, oraz PAŃSTWO WATYKAŃSKIE, reprezentowane przez Stolicę Apostolską w rozumieniu art. 3 traktatu laterańskiego, mając na uwadze, co następuje: (1) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r., w dniu 1 stycznia...
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=814


Temat: Prawo administracyjne gr C6
...prawa administracyjnego 239. Przyczyny publikacji aktów normatywnych 240. Najważniejsze dzienniki urzędowe 241. Zasady ogłaszania aktów normatywnych 242. Zasady obliczania dnia wejścia w życie aktu normatywnego 243. Najważniejsze akty ogłaszane dziennikach urzędowych. 244. Pojęcie tekstu jednolitego i sprostowania. 245. Zasady redagowania dzienników urzędowych 246. Zbiory aktów prawnych 247. Rodzaje Dzienników Urzędowych UE 248. Prawna regulacja procesów prawotwórczych 249. Zadania Rządowego Centrum Legislacji 250. Organizacja i zadania Rady Legislacyjnej 251. Pojęcie kontroli 252. Jaką postać może przybrać kontrola? 253. Różnica między kontrolą a nadzorem. 254. Jaki jest cel kontroli? 255. Jakie są rodzaje kontroli? 256. Główne cechy kontroli 257. System kontroli administracji publicznej...
Źródło: administracja2008.aaf.pl/viewtopic.php?t=56


Temat: PORZĄDEK PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ DR JUSTYŃSKA PAULINA
...członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Poza tymi zmianami trzeba pamiętać o tym, że obecnie nie posługujemy się już terminologią odnoszącą się do Wspólnoty bo została zastąpiona przez UE, stąd nie mówimy „prawo wspólnotowe” tylko „Prawo Unii Europejskiej” lub „prawo unijne” (art. 2 a Traktatu z Lizbony do tyczący zmian horyzontalnych w wersji opublikowanej w dzienniku Urzędowym UE z 17 grudnia 2007 roku). Zagadnienia: 1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej: - źródła; - kto je tworzy; - w jaki sposób; - jaka jest jego moc wiążąca; - jakie skutki; - jaka ranga w systemie źródeł prawa UE. 2. Prawo wtórne (art. 288 TFUE) 2.1. Rozporządzenia; 2.1. Dyrektywy; 2.3. Decyzje; 2.4. zalecenia i opinie. W odniesieniu do tych źródeł: - kto je tworzy; - na...
Źródło: admtorun.fora.pl/a/a,488.html


Temat: Link do artykułu
W dzisiejszym Dzienniku Urzędowym UE NIE MA JESZCZE ZAKAZU!!! Nie zdążyli wydrukować, więc WOLNO ŁOWIĆ!!! http://eur-lex.eur
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4194


Temat: Druga linia metra - dalsze plany rozbudowy
Metro Warszawskie dzisiaj przesłało niezbędne dokumenty do ogłoszenia konkursu na Wielobranżowy Projekt Koncpecyjny centralnego odcinka II linii metra - teraz czekamy na publikację w Dzienniku Urzędowym UE, co będzie równoznaczne z rozpoczęciem konkursu. Projekt Koncepcyjny powinien być gotowy na przełomie 2007 i 2008 r. Będzie on stanowił podstawę do opracowania projektu budowlanego, określi szczegółową lokalizację przebiegu linii, umiejscowienia stacji, koncpecję architektoniczną i konstrukcyjno-technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko, koncepcję orgganizacji ruchu podczas...
Źródło: wawkom.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=570


Temat: UE: Jeszcze tańszy roaming
...są zdeterminowane, by doprowadzić do obniżenia stawek jeszcze przed tegorocznym sezonem wakacyjnym. Dlatego kalendarz prac jest napięty: 9 maja eurodeputowani przyjmą rozporządzenie na posiedzeniu plenarnym. Ministrowie krajów członkowskich mają je zatwierdzić 7 czerwca. Jeśli nie wprowadzą poprawek do wersji przyjętej przez PE, procedura legislacyjna zakończy się na pierwszym czytaniu i rozporządzenie natychmiast trafi do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Komisja Europejska, zdecydowana doprowadzić do obniżenia cen roamingu nawet o 70 proc., jest zadowolona z decyzji eurodeputowanych. - Wynik głosowania to bardzo dobra wiadomość dla europejskich konsumentów - oświadczyła komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding. Jej zadowolenie budzi zwłaszcza fakt, że nowe, tańsze europejskie taryfy mają objąć wszystkich...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=1728


Temat: San Marino 2009- Europejski Rok Kreatywności i Innowacji
Termin emisji we wrześniu. A jak to jest? 1. Nie ma co spekulować, że powtórzy się sytuacja z zeszłego roku, bo jej powodem był producent monet (mennica w Rzymie) a nie emitent. 2. Dziennik Urzędowy UE nie zawsze publikuje właściwe dane ale istotne jest oficjalne opublikowanie wizerunku monety i poinformowanie, że taka emisja dojdzie do skutku i jest legalna.To nie pierwsza tego typu pomyłka jeśli chodzi o nakład czy też datę emisji ale powtarzam w przypadku Dz. Urz. UE jest to sprawa drugorzędna.
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=694


Temat: Włochy 2010 - 200 rocznica urodzin Kamila Benso hr. Cavour.
Oficjalna informacja o emisji monety opublikowana w dzisiejszym Dzienniku Urzędowym UE: Nowa strona narodowa obiegowych monet euro (2010/C 62/02) Nowa strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Włochy Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmiotów obracających monetami, a także ogółu społeczeństwa, Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro ( 1 ). Zgodnie z...
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=967


Temat: Tacho i czas pracy kierowcy
...warunki pracy. Te europejskie zasady socjalne dają nowe prawa pracownikom i chronią przed dumpingiem socjalnym" - oświadczył francuski komisarz ds. transportu Jacques Barrot. Ponadto porozumienie przewiduje, że za kontrole przestrzegania nowych zasad będą odpowiadać pracodawcy i to oni, a nie tylko pracujący pod presją kierowcy, będą ponosić odpowiedzialność za łamanie prawa. Nowe zasady, zanim wejdą w życie (po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE), musi jeszcze formalnie potwierdzić Parlament Europejski, co stanie się najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Każdy kraj, jeśli zechce, będzie mógł stosować u siebie bardziej restrykcyjne zasady, ale nie będzie mu wolno rozluźnić przyjętych wspólnych minimalnych zasad europejskich. Inga Czerny (PAP)
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=40611 Podobne
 : blog2
 : dziennikarz motoryzacyjny Maciej zietarski
 : Dziennik Ustaw Nr 90
 : Dziennik Ustaw Nr 46
 : Dziennik Ustaw Nr 94
 : Dziennik Ustaw Nr 62
 : Dziennik Ustaw Nr 115
 : Dziennik Ustaw Nr 58
 : Dziennik Ustaw Nr 123
 : Dziennik Ustaw nr 33
 : Dziennik Ustaw Nr 199 webinstalacja przyczepy samochodowej schemat
felgi passat
ocean poludniowy
zasada działania sprzegła hydrokinetycznego
 . : : .
Copyright (c) 2008 blog2 | Designed by Elegant WPT